DELGADO MARTÍNEZ, Emiliano

Va néixer a Cañada del Hoyo (Conca) el 1902. Treballava de guàrdia municipal i estava afiliat a UGT.

Delgado era un conegut esportista manresà. El 15 d’agost de 1923 va ser el primer guanyador de la Volta a Manresa organitzada pel Centre Excursionista Avant. El Diari “El Pla de Bages”, del 16 d’agost de 1923 es va fer ressò de la notícia amb el titular “Triomfa en Delgado del Centre d’Esports”, ja que va recórrer la distància de 5.300 metres en 19 minuts justos. Delgado, també, era jugador de futbol del Centre d’Esports Manresa.

De l’any 1926 al 1932 va treballar en una fàbrica de calçat i de l’any 1932 al 1933 va treballar al taller “Construcciones de cemento armado” de Lluís Badia Solà.  Des de l’any 1933 al 1938  va treballar de guàrdia municipal i, a partir d’aquesta data, es va incorporar al Cos de Seguretat, concretament a la secció ciclista de la Guàrdia d’Assalt de Barcelona. El 18 de maig de 1939, arran de la depuració, va presentar la declaració jurada, i el 10 de setembre de 1939 l’instructor va rebre un informe de la Guàrdia Municipal que explicava que:

“El individuo de referencia era anti-político aficionado solo al deporte, pero durante la dominación roja (…), ingresó como voluntario a la sección Ciclista del cuerpo de Asalto Barcelona, ignorando que haya cometido ningún acto delictivo. (…).

El 2 de novembre de 1939 l’instructor va proposar  “ que se le instruya expediente formal para la imposición de la sanción que proceda”.  El 20 de desembre l’instructor va imputar a Emiliano Delgado el càrrec: “Ingresó voluntario al Ejército Rojo”. El 25 de desembre Delgado va escriure al president de la Comissió Gestora per exculpar-se dels càrrecs. Va explicar que l’Ajuntament li devia mensualitats i que, mancat de diners,  es va veure obligat a entrar al Cos de Seguretat. Finalment, el 30 de desembre de 1939, l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ del servei.

El 5 de gener de 1940, Emiliano Delgado va adreçar una instància a l’alcalde

“Que habiendo desempeñado la plaza de Guardia Municipal de este Excmo. Ayuntamiento, sin interrupción desde el año 1933 hasta el año 1938, (…) se sirva reponer el recurrente como Guardia Municipal”.

Va presentar la sol·licitud acompanyada de certificats que declaraven a favor seu. Com el forner Pere Ribera que va testificar:  “teniéndolo por una persona sentimientos seria honrada y de buenos antecedentes”. També,  una persona afiliada a FET Territorial Catalana de Burgos va certificar que, “Conozco al citado (..) teniéndole por una persona de buenos sentimientos, seria y honrada  (…) me consta que no tomó parte en ningún acto delictivo (… ) que no ha actuado en política; solamente dedicaba a actividades en el Sport; i, també, altres persones van testificar a favor seu, però no ens consta que el seu expedient fos revisat.

Documents