BUSQUETS JUBAL,Esteve

Treballava de guàrdia rural interí des del 17 de novembre de 1935.

Iniciat el procés de depuració, l’11 de febrer de 1939 va demanar el reingrés a la feina. La Comissió Gestora de l’Ajuntament, el 30 de desembre de 1939, va acordar la SEPARACIÓ del servei i va donar com a motiu: “teniendo en cuenta que Vd. ejercia con carácter interino o temporero.”