Espinalt Prat, Rosa

Web La repressió franquista a Manresa en la veu de les víctimes