AROLA PONS, Josep

Va néixer el 29 de setembre de 1918. Treballava d’escrivent interí i el 26 de novembre de 1937 va ser nomenat agutzil, segons es desprèn d’un comunicat d’Alcaldia que diu: “en aprovar l’encasillat del personal administratiu subaltern municipal i el necessari del dissolt Comitè Antifeixista, acordà nomenar agutzil l’escrivent Josep Arola“.

Va anar al front i en acabar la guerra va romandre empresonat dos mesos al camp de concentració de Cervera. El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ per ser interí.

Web Cens de manresans privats de llibertat