BOSCH PONS, Amadeu

Va néixer a Manresa l’1 de gener de 1896.  Estava afiliat a ERC i a UGT. De professió era joier. Havia treballat a la farinera “La Florinda” i el 20 de maig de 1931 va entrar a treballar com a escrivent interí a l’Ajuntament fent la tasca de  cobrador de la Junta d’Assistència Social.

Després dels Fets d’Octubre de 1934 va ser cessat d’aquesta feina durant set mesos. El 14 de febrer de 1936 el van indemnitzar sense dret a reclamar per una quantitat inferior al sou que hauria d’haver cobrat. El mes d’agost de 1936 va reclamar a un membre de la Junta, els diners que havia deixat de cobrar durant aquest període. L’agost de 1938 va obtenir el càrrec d’Administrador de la Junta d’Assistència Social. No va anar voluntari al front i quan van cridar la seva lleva es va amagar per no haver d’anar a la guerra.

Iniciat el procés de depuració, el 14 de febrer de 1939, Amadeu Bosch va demanar el reingrés a la seva feina d’escrivent, però va entrar a la presó de Manresa el 6 de setembre de 1939. Va ser jutjat  i acusat d’Auxilio a la Rebelión i va ser condemnat a 12 anys i 1 dia de reclusió menor, commutada a 9 anys de presó major. El van acusar de ser d’esquerres i d’haver reclamat diners a  la Junta d’Assistència Social. Se’l va considerar culpable, malgrat que la superiora de Casa Caritat va testificar a favor seu.

La Comissió Gestora de l’Ajuntament de Manresa va acordar, el 30 de desembre de 1939, la SEPARACIÓ del servei, “teniendo en cuenta que Vd. ejercía con carácter interino o temporero”. Bosch va romandre a la presó de Manresa fins al 27 de setembre de 1940 que va sortir en llibertat condicional i vigilada. El 1942 es va confirmar la llibertat condicional i va obtenir l’indult el 1948.

Documents

Web Cens de manresans privats de llibertat