FONT CABANES, Josep

Va néixer a Artés, el 29 d’abril de 1898. De professió era comptable i des de l’any 1935 també exercia de professor auxiliar a l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa. Va militar dins la Unió Socialista de Catalunya i, des del juliol de 1936, al Partit Socialista Unificat de Catalunya. També va formar part del CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria), i el 1937 estava sindicat a UGT. També, va ser comptable del Sindicat Agrícola de Santpedor.

Va ser director del diari “El dia” i va portar a terme una gran activitat com a propagandista dels ideals de l’esquerra.

Va ser detingut i tancat a la presó de Manresa, el 4 de setembre de 1939.  El van jutjar en consell de guerra i el van acusar d’Auxilio a la Rebelión militar i el van condemnar a 12 anys i 1 dia de reclusió temporal, pena commutada a 9 anys de presó major.

El 7 de novembre de 1939 el jutge instructor de la depuració del funcionariat de  l’Ajuntament de Manresa va incoar a Font Cabanes l’expedient de depuració, i el 30 de  desembre de 1939  l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ.

Va obtenir la llibertat condicional el 3 de febrer de 1942 i el 7 de maig de 1948 li van concedir l’indult.

Documents

Web Els mestres de la República a Manresa
Web Cens de manresans privats de llibertat