COMA CAMPANINS, Emili

Va néixer l’1 de febrer de 1881.  Era funcionari de l’Ajuntament on treballava de cap de vigilant nocturn des de 1926. Estava afiliat a ERC i a UGT.

Va ser detingut i empresonat el 20 de setembre de 1939 i  jutjat en Consell de Guerra. Va ser condemnat a 20 anys de presó per Auxilio a la rebelión i va romandre a la presó de Manresa i a la Model de Barcelona fins que va obtenir la llibertat condicional.

El 31 d’octubre de 1939, l’alcalde va decretar que “(…) encontrándose ausente de esta ciudad al tiempo de la Liberación, sin que posteriormente se haya presentado ni haya cumplido la obligación de presentar su declaración jurada (…) vengo en disponer la incoación de expediente a dicho empleado (…)”.  El 12 de desembre de 1939 l’instructor va escriure que

“(…) la no presentación del empleado (…) hace innecesaria toda investigación acerca de su conducta anterior, ya que si fuese adicto o simplemente simpatizante con el Glorioso Movimiento Nacional ha tenido tiempo suficiente para demostrarlo presentándose para prestar el servicio que tenia confiado (…)”.

Per tant el 12 de desembre de 1939, el tinent d’alcalde instructor va formular els càrrecs: “(…)a) Abandono de destino. b) Incumplimiento de la obligación de presentar la declaración jurada (…)”. L’Ajuntament de Manresa, el 30 de desembre de 1939, va resoldre la SEPARACIÓ del servei, per trobar-se en “paradero desconocido“.

El 21 de juny de 1943 un informe del comandant de la Guàrdia Civil i del cap local de FET-JONS (Falange) adreçat al director de la presó Cel.lular (Model) de Barcelona deia que no procedia concedir la llibertat condicional al penat, però finalment va obtenir la llibertat condicional el 31 d’octubre de 1943.

Documents

Web Cens de manresans privats de llibertat