PALLISA SENCE, Pere

Treballava de guàrdia municipal.

El 30 de març de 1939 l’Ajuntament va resoldre suspendre’l de “empleo y sueldo” com a resultat de la tramitació del seu expedient de depuració.