Cornet Ferrer, Amadeu

Biografia

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del graduador de vins Amadeu Cornet Ferrer, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).