RAMBLA DOMINGO, Joaquim

Va néixer el 27 de novembre de 1900 a la província de Terol.  Treballava de guàrdia municipal des de l’any 1935.

El 22 de juliol de 1936 Joaquim Rambla va retornar a la feina després d’haver causat baixa en el Xè Cos d’Exèrcit Artilleria de Costa, però a finals de 1936 va  retornar al front, al Grup Bateries Antiaèries Montjuïc.  El 29 de juny de 1938 la Comissió de Govern Municipal va concedir a Joaquim Rambla l’excedència sense sou mentre durés la guerra.

L’any 1939, acabada la guerra es trobava en “Paradero Desconocido” i, a través d’un Edicte  li van concedir un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada per resoldre l’expedient de depuració.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ del servei.