PLANAS SALLÉS, Josep

Va néixer l’any 1899 a Sallent. Era fuster municipal. Va estar afiliat a ERC, a UGT i a CNT, d’on va ser delegat del sindicat forestal.

Després dels Fets d’Octubre del 1934, va ser suspès de sou i feina  fins al 16 de febrer de 1936 i el 1937 el van indemnitzar econòmicament.

Acabada la guerra es va exiliar a França. El 31 d’octubre de 1939 l’alcalde va decretar que:

“(…) encontrándose ausente de esta ciudad al tiempo de la Liberación, sin que posteriormente se haya presentado ni haya cumplido la obligación de presentar su declaración jurada (…) vengo en disponer la incoación de expediente a dicho empleado (…)”

per tant, el 12 de desembre de 1939, el tinent d’alcalde instructor va argumentar  “(…) si fuese adicto o simplemente simpatizante con el Glorioso Movimiento Nacional ha tenido tiempo suficiente para demostrarlo presentándose para prestar el servicio que tenia confiado (…)” i va formular els càrrecs contra ell. Li van concedir un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ del servei.

Quan va retornar de França va ser detingut el 9 de juliol de 1941. Va ser jutjat en consell de guerra i acusat del delicte d’Auxilio a la Rebelión. El van condemnar a 12 anys i 1 dia de reclusió temporal i va romandre a les presons de Figueres, a la Model de Barcelona i a la de Manresa, i va obtenir la llibertat condicional el 10 de maig de 1943. Finalment, li van concedir un indult.

Documents

Web cens manresans privats de llibertat