FARRÉS, Marcel·lí

Era empleat interí de la piscina municipal.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ.