Sala Mitjans, Eudald

28/02/1939: Informe de bona conducta que l’Ajuntament tramet al Jutjat Militar nº 2 de Manresa en relació a l’expedient de depuració del veterinari Eudald Sala Mitjans incoat pel Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles depenent de l’Auditoria de Guerra. Va ser admès (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).