MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Merino

Treballava de  vigilant sanitari des de l’any 1928.

El 14 de maig de 1939 va presentar la declaració jurada i el jutge instructor va creure que hi havia culpabilitat per haver estat afiliat a ERC i haver format part de patrulles de control. El 7 de novembre de 1939 es va incoar el seu expedient i el 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ.

Tot i que ens consta que Merino Martínez va ingressar novament a l’Ajuntament l’any 1946,  el 26 de juny de 1952 va presentar una instància al governador civil de la província de Barcelona on exposava, en relació al seu expedient de depuració, que

“(…) el principal de los cargos  que sirvieron de fundamento a la resolución  es el de haber formado parte el infrascrito de las patrullas de control, lo que no es cierto, puesto que nunca perteneció a dichas patrullas (…)

SUPLICA a V.E. se sirva disponer la revisión de su expediente de depuración  (…) sea anulada la sanción (…)”.  

El 14 d’octubre de 1952,  però, el governador civil va arxivar el cas.