Treballadors cessats pels governs republicans

Durant el període republicà 42 treballadors van ser sancionats, cessats o destituïts perquè se’ls va considerar que eren persones de dretes.

Després de les eleccions municipals del gener de 1934 es va produir el cessament o la jubilació obligatòria de 7 treballadors. Aquest fet es va produir després que tingués lloc una manifestació i concentració davant l’ajuntament, de prop de 6000 persones segons el diari El Dia, les quals van fer lliurament d’una petició escrita a l’alcalde demanant la separació de treballadors per ser contraris a la República. Si bé en un primer moment l’alcalde Francesc Marcet, per evitar alteracions de l’ordre públic, va fer cas de la petició, uns dies més tard la va deixar, en la majoria dels casos, sense efecte i 3 treballadors que havien estat separats van ser readmesos el 1935.

El febrer de 1936 i durant la guerra civil es van portar a terme noves destitucions. Acabada la guerra tots van ser admesos, un d’ells amb sanció i només 1 va ser separat. Dels 42 treballadors separats o sancionats durant la República, 6 van ser víctimes mortals de la repressió republicana.

 

RELACIÓ DE TREBALLADORS QUE VAN PATIR DEPURACIÓ DURANT LA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL I SITUACIÓ ALS INICIS DEL FRANQUISME

NOM SITUACIÓ DURANT LA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL SITUACIÓ ALS INICIS DEL FRANQUISME
Aguilar Mas, Carles Destituït el 1936 Readmès
Alabern Vinyals, Isidre Destituït el 1936 i mort víctima de la repressió republicana
Alegre Fargas, Joan Destituït el 1936 Mort
Almasque Calveras, Leandre Destituït el 1936 Readmès
Alvárez Alguacil, Enric Destituït el 1936 Readmès
Baget Firmat, Ignasi Destituït el 1936 Readmès
Baget Firmat, Ricard Destituït el 1936 Readmès
Balil Ribalta, Ramon Destituït el 1936 Separat
Blasi Escuder, Josep Destituït el 1936 Readmès
Bosch Ademà, Bernat Destituït el 1936 Readmès
Caldas Altimiras, Josep Sancionat
Calveras Vigué, Josep Cessat el gener de 1934, readmès el 1935. Destituït 1936 Readmès
Carrió García, Àngel Readmès
Casanovas Gabernet, Manuel Destituït el 1936 Readmès
Castany Encuentra, Pascual Readmès
Colell Jounou, Jaume Cessat el 1938 Readmès
Coll Vilaclara, Antoni Destituït el 1936 Readmès
Esparbé Esteve, Paulí Destituït el 1936 Readmès
Figueras Brunet, Antoni Cessat el gener de 1934
Firmat Serramalera, Josep Destituït el 1936 Readmès
Galobart Lucas, Josep Jubilat el gener de 1934 i mort víctima de la repressió republicana
García Garrido, Pere Jubilat el gener de 1934 Jubilat
Gasset Martí, Josep Readmès
Giménez Rubiralta, Leandre Cessat el 1938 Readmès
Homs Montserrat, Joan Destituït el 1936 Readmès
Miquel Vinyals, Isidre Destituït el 1936 Readmès
Muntada Testagorda, Marià Cessat el gener de 1934, readmès el 1935 i mort víctima de la repressió republicana
Oliveras Marcet, Josep Destituït el 1936 Readmès
Oliveras Sala, Lluís Cessat el 1938 Readmès
Pararols Brunsó, Baudili Cessat el 1938 Readmès
Pastor Campoy, Lluís Destituït el 1936 Readmès
Planell Esteve, Josep Destituït el 1936 Readmès
Riba Miret, Miquel Destituït el 1936 Readmès
Sala Mitjans, Eudald Destituït el 1936 Readmès
Salvadó Domingo, Enric Destituït el 1936 Readmès
Santamaria Clapers, Valentí Destituït el 1936 Readmès
Sitjes Pujals, Antoni Jubilat gener de 1934 i mort víctima de la repressió republicana
Suñé Farré, Agustí Cessat el 1936 Readmès
Tarrida Servitja, Joan Destituït el 1936
Torrella Terme, Lluís Destituït el 1936 Readmès
Trapé Cornet, Ignasi Destituït el 1936 i mort víctima de la repressió republicana
Villena Hernández, Francesc Cessat el gener de 1934, readmès el 1935 i mort víctima de la repressió republicana