CLAMOSA MATEO, Jaume

Va entrar a treballar de mosso  de la neteja pública l’ 1 de juny de 1936 i el 6 d’abril de 1938 va ser nomenat, amb caràcter interí, guàrdia municipal.

Arran de la depuració va ser suspès de feina perquè se’l va considerar “Rojo en extremo (…)”.

El 30 de desembre de 1939, la Comissió Gestora de l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ  del servei, tenint en compte que era interí.