CERVERA CID, Ramon

Treballava de vigilant sanitari, com interí. El 27 d’agost de 1937 va ser nomenat vigilant sanitari, graduador de vins de l’Oficina d’Inspecció i Salubritat.

El 30 de desembre de 1939, l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ.