Casas Prat, Ramon

22/06/1939: Proposta del jutge instructor del procés de depuració de suspensió de feina i sou a Ramon Casas Prat, amb l’acord de la sessió de l’Ajuntament. Casas serà admès més tard (Arxiu Municipal de Manresa).