SELVAS COMALLONGA, Josep

Va néixer a Castelltallat el 25 de juny de 1911. Era guàrdia municipal des de l’any 1932.

Va ser detingut pels Fets d’Octubre de 1934 i va romandre a la presó de Manresa fins al 3 de novembre de 1934. Per aquests fets, va ser suspès de sou i feina des de l’octubre de 1934 fins al 16 de febrer de 1936. El 1937 el van indemnitzar econòmicament.

Va marxar de voluntari al front a finals de 1936 al Grup Bateries Antiaèries Montjuïc.

Acabada la guerra va restar empresonat en un batalló de treballadors a Palma de Mallorca. Per tant, no es va presentar al lloc de treball ni va presentar la declaració jurada.

Un Edicte de l’Ajuntament de Manresa li va concedir un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ del servei, perquè es troba en “paradero desconocido”.

Web Cens de manresans privats de llibertat