Doble depuració

20/2/1936: Comunicació del secretari a l’interventor dels cabals municipals sobre la reincorporació en el seus càrrecs a Marià Homs Montserrat, Jaume Vall Gassó, Pere Pallissa Sence, Josep Selvas Comallonga, Josep Canals Vives, Ramon Brunet Claris i Joaquim Amat-Piniella (Arxiu Comarcal del Bages).

25/03/1936: Lluís Mas Pons certifica que el Ple de l’Ajuntament ha acordat revocar els acords de reposició de Josep Calveras Vigué, Francesc Villena Hernández, Josep Firmat Serramalera, Marià Muntada Testagorda i Lluís Rovira Pujol (Arxiu Comarcal del Bages).

10/08/1936: Comunicació de l’alcalde a l’interventor dels cabals municipals decretant el cessament de treballadors municipals per considerar-los enemics de la República (Arxiu Comarcal del Bages)