GUSI CORNET, Ramon

Va néixer l’ 11 de gener de 1899. Era funcionari. Va accedir a la plaça d’escrivent l’any 1934, i va arribar a ser oficial de primera de l’Ajuntament. El 1937 va actuar com a secretari accidental de l’Ajuntament. Va estar afiliat a ERC i al Sindicat Agrícola de Treballadors de la Terra, en el qual va exercir el càrrec d’administrador.

Va ser detingut el 25 de març de 1939 per funcionaris de la “Columna de Orden y Policia de Ocupación de Barcelona, IX Sector.” Gusi “ha sido detenido por sospechoso y encontrarse al parecer escondido”. El 25 de maig de 1939, un informe de l’Alcaldia deia que

“(…) pertenecía al Partido de Izquierda Republicana de Cataluña, sin ejercer cargo, no ha servido en el Ejército rojo ni pertenecido a ninguna sindical, era gran propagandista de Izquierda Catalana, sobretodo en época elecciones que tenía a su cargo la organización de actos de propaganda y la conquista de votos.(…) “

El 26 de març de 1939, va ser detingut i empresonat a la Model de Barcelona, i va sortir en llibertat condicional el 24 de desembre de 1939. L’Ajuntament de Manresa li va donar un termini de 8 dies per presentar documents exculpatoris amb la finalitat de poder seguir la tramitació i la resolució de l’expedient de depuració.

El 30 de desembre de 1939,  l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ  del servei, per trobar-se en “paradero desconocido“.

Documents

Web Cens de manresans privats de llibertat
Web de Joaquim Amat-Piniella