Casajuana Gros, Daniel

Biografia

8/08/1939: Informe de la Guàrdia Urbana, sol·licitat pel jutge instructor de l’expedient de depuració, de Daniel Casajuana Gros (Arxiu Municipal de Manresa).

30/12/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al vigilant sanitari Daniel Casajuana Gros de l’acord de la Comissió Gestora de la seva separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).