ANTONÉS ABAT, Adolfo

Va néixer a Barcelona el 26 d’octubre de 1899. Treballava de bomber interí des de 1926. Havia estat afiliat a UGT i a ERC. En acabar la guerra va estar empresonat en  camps de concentració de Barcelona i Reus, per la qual cosa no es va poder presentar al seu lloc de treball.

El 13 de juny de 1939 la Comissió de Governació de l’Ajuntament, amb la finalitat de reorganitzar el Cos de Bombers, va proposar el seu cessament, i el 22 de juny de 1939 va ser suspès “d’empleo y sueldo”. El 30 de desembre de 1939, l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ.

L’any 1941 Antonés continuava empresonat i la Inspecció de Camps de Concentració de la 4a Regió Militar, en la seva tasca de classificació dels empresonats, va demanar, el 12 de març de 1941, a l’Ajuntament de Manresa un informe sobre Adolfo Antonés. L’Ajuntament va trametre un certificat  en el qual va fer constar que militava a ERC i que havia estat membre del Comitè Local de l’empresa Rios y Fuerzas del Ebro, per tant “Está conceptuado como desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”.

Web Cens de manresans privats de llibertat