LA RELIGIÓ

La política laïcista dels governants republicans

La Federació de Joves Cristians de Catalunya (els fejocistes)

Les Congregacions Marianes

Josep Roca i Comellas sobre la dissolució dels jesuïtes i la detenció del pare Gisbert
Data de l’entrevista: 30-04-2008
Josep Roca i Comellas sobre la supressió de les pagues als capellans
Data de l’entrevista: 30-04-2008
Maria Selves i Baltiérrez sobre Laïcisme – Ensenyament
Data de l’entrevista: novembre del 2006
Josep Torra i Ferrer sobre la polèmica sobre la Llum entre Sarret i Arbós i el Pare Oriol
Data de l’entrevista: maig-juny del 2006
Francesc Bellorbí i Sagristà sobre els fejocistes
Data de l’entrevista: maig del 2006
Josep M. Gasol i Almendros sobre els fejocistes
Data de l’entrevista: juliol del 2006
Ramon Salisi sobre les activitats culturals dels fejocistes
Data de l’entrevista: maig del 2006
Josep Torra i Ferrer sobre els fejocistes
Data de l’entrevista: maig-juny del 2006
Emili Vilanova i Ribas sobre el doctor Pere Tarrés i Claret
Data de l’entrevista: juny del 2006
Josep Torra i Ferrer sobre les Congregacions Marianes
Data de l’entrevista: maig-juny del 2006
Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)