“La pàtria”

Diari manresà que va aparèixer el dia 1 de juny del 1935. Era l’òrgan d’Acció Popular Catalana a Manresa (adherit a la CEDA) i sortí fins l’endemà de les eleccions del 16 de febrer de 1936, en què aquest partit –que es presentava en la coalició del Front Català d’Ordre- va perdre les eleccions. Apareixia sota el lema de “Religió, Pàtria, Família, Ordre, Treball i Propietat”

Era una publicació bilingüe, però els editorials sempre eren escrits en castellà. Tenia l’administració a la impremta Saldoni. El seu redactor principal era Joan Ferrer Alsina, regidor a l’Ajuntament de Manresa pel partit d’Acció Popular Catalana  durant el Bienni Negre. Entre els col·laboradors, cal citar Pere Carreras, Àngel Badia i Just Pastor, -membres d’Acció Popular Catalana i que més tard ingressaren a la Falange- i el canonge Joaquim Cornet.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)