La Unió Mercantil de Manresa

Taula de continguts

La Unió Mercantil de Manresa fou l’entitat que administrava i defensava els interessos dels comerciants. S’havia constituït l’any 1921 amb la finalitat de realitzar l’assessorament jurídic i fiscal i de gestionar contractes laborals i de solucionar consultes relatives a conflictes socials del ram del comerç. Durant la República mantingué algunes discrepàncies amb l’Ajuntament, tant pel tema del descans dominical pels dependents com pel projecte municipal d’una plaça-mercat.

Documents

Manresa. La Unió Mercantil de Manresa.
(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1931-1934. Telefonema de l’entitat saludant al President Macià i adherint-se a la República Catalana; carta adreçada a l’alcalde Joan Selves agraint-li la feina de la Junta de Govern Provisional de la ciutat; carta a l’alcalde Selves sobre el mercat dominical; escrit adreçat a l’alcalde Marcet comunicant-li el nomenament del delegat que assistirà a la Ponència del Comerç al Major.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)