La premsa escolar

Taula de continguts

Resum

Durant la República van aparèixer diverses publicacions, la majoria força efímeres, dins el marc de les institucions educatives. A l’ensenyament públic destaca: “Assaigs”, revista mensual dirigida per Aniceto León i realitzada pels alumnes i professors de l’Institut de Segon Ensenyament de Manresa.

L’escola privada també tingué alguns butlletins per exposar el seu treball i ideari de centre. En destaquem les següents publicacions: “Caritat”, publicació mensual dels alumnes dels col·legis de la Casa de Caritat; “Cultura”, portaveu de l’Acadèmia Massegú; “Mi Colegio”, editada per les religioses Carmelites a Manresa però redactada a Vic i “La Moreneta”, butlletí editat pels germans de les Escoles Cristianes fins el moment que, per ordre del govern republicà, hagueren de suspendre les seves activitats docents.

Durant la República van aparèixer diverses publicacions, la majoria força efímeres, dins el marc de les institucions educatives que les promocionaven. Podem destacar les següents:

  • Assaigs“, revista mensual dirigida per Aniceto León i realitzada pels alumnes de l’Institut de Segon Ensenyament de Manresa amb col·laboració amb el professorat. Hi van escriure, entre d’altres, Joaquim Amat-Piniella i Jacint Rosal. En van sortir 7 números (publicats entre el maig del 1930 i el juny del 1932)

L’escola privada també tingué alguns butlletins per exposar el seu treball i ideari de centre. En destaquem les següents publicacions:

  • Caritat”, publicació mensual dels alumnes dels col·legis de la Casa de Caritat. En van sortir 18 números entre novembre del 1934 i juny del 1936.
  • Cultura”, apareguda l’octubre del 1933 com a portaveu de l’Acadèmia Massegú. El desembre del 1934 es va subtitular amb el lema “Revista científica, literària i mercantil”, com a resultat de l’ampliació de l’escola amb nous estudis mercantils. Va durar fins al 1935.
  • Mi Colegio”, editada per les religioses Carmelites entre el 1923 i el 1932. S’imprimia a Manresa (a la impremta de Sant Josep), però tenia la redacció i l’administració a Vic. A partir del gener de 1933 es transformà en “Recuerdo de mi colegio”. El darrer número correspon al maig del 1936.
  • La Moreneta“, butlletí editat pels germans de les Escoles Cristianes entre el gener del 1930 i el juliol del 1936. Era també el portaveu de l’Associació d’Antics Alumnes del col·legi. Tenia un tiratge de 700 exemplars.

Documents

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)