La ràdio

Taula de continguts

Durant la República, la ràdio era un mitjà de comunicació realment nou. L’any 1924 s’havia constituït oficialment l’entitat Ràdio Club Manresa, tot i que ja funcionava des de l’any anterior quan els seus membres, un grup d’electricistes, industrials i afeccionats al món de la ràdio, havien  construït un aparell receptor. Tanmateix, la seva voluntat era passar de radiooïdors a radioemissors, cosa que aconseguiren l’any 1930. A partir d’aquell moment, cada diumenge al migdia es feien emissions de prova d’una hora i mitja de durada.

En els anys següents, s’anaren ampliant els horaris d’emissió, així com les instal·lacions  que l’entitat tenia a l’Ateneu Obrer Manresà. Igualment, la programació cada cop era més variada: recitals de poesia, concerts, retransmissions d’obres teatrals, discos comercials, noticiaris, conferències culturals i científiques, sardanes… El 21 de novembre de 1933, la Direcció General de Telecomunicacions autoritzà que Ràdio Club Manresa utilitzés l’indicatiu EAJ51. El gener de 1934 s’adheria a la Federació d’Emissores de Catalunya. El projecte quedava fermament consolidat. D’entre els membres de l’entitat cal destacar a Ferran Boixadós i a Antoni Garriga. Els locutors d’aquesta primera època eren Josep Vilà Ortonobes, Ricard Martínez i Eliseu Barandalla.

El 17 de febrer de 1934 s’inaugurà la nova emissora de Ràdio Manresa que disposava de nous estudis, sala de màquines i noves dependències a l’Ateneu Manresà. L’Ajuntament manresà havia contribuït en 500 pessetes a l’adquisició de l’emissora.  Aquesta fou reconeguda oficialment de manera definitiva el 10 de maig de 1934. L’any 1936 es començà a muntar el centre emissor del castell de Puigterrà, que entrà en servei l’abril del 1937. Els estudis van romandre a l’Ateneu fins el 1952, quan es traslladaren a La Plana de l’Om.

Documents

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1934-1936. Saluda del president de Ràdio Club Manresa posant a disposició de l’alcalde Francesc Marcet la nova emissora que tot just es trobava en període de proves; petició de subvenció a l’Ajuntament per part de Ràdio Club Manresa per a l’adquisició d’una nova emissora i dictamen favorable de l’alcaldia; telegrama del governador civil a l’alcalde tot comunicant-li que està prohibit radiar conferències polítiques; notes sobre la retransmissió de la conferència del diputat a Corts Joan Selves al local de la Unió Catalanista Republicana; programació de Ràdio Manresa del 29 de febrer del 1936 i anuncis de diversos aparells de ràdio d’un comerç manresà.

Fotografies

Vídeos de testimonis

Josep Torra i Ferrer sobre la ràdio
Data de l’entrevista: maig-juny del 2006
Joan Rius i Soler sobre Ràdio Manresa
Data de l’entrevista: maig del 2006
Jordi Basiana i Cornet sobre la ràdio
Data de l’entrevista: juliol del 2006
Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)