“El Pla de Bages”

Diari manresà fundat el 1904. Durant molts anys fou el diari manresà més important. Era el portaveu de la Lliga Regionalista (a partir del 1933, Lliga Catalana) i afí a “La Veu de Catalunya”. Tenia una orientació conservadora i els seus postulats ideològics principals eren la religió i la pàtria. Entre els seus principals promotors hi trobem els advocats i destacats dirigents locals de la Lliga Leonci Soler i March i Josep Coll i Roca.

Cal ressenyar que, abans de la proclamació de la República, havien estat directors del diari dues persones que durant la República serien dos polítics destacats: Joan Selves i Carner i Francesc Farreras i Duran. Les seves aportacions milloraren la qualitat del diari, dins una línia més marcadament catalanista i liberal, que preludiava la futura evolució política d’aquests dos personatges. Igualment, el brillant periodista Josep M. Planes inicià la seva carrera en aquest rotatiu manresà.

La impremta, redacció i administració estaven situades al carrer d’Arbonés.

Entre els redactors i col·laboradors del diari, cal destacar a Fidel Riu i Dalmau, Valeri Caldas i Altimiras, Ignasi de L. Ribera, Manuel Pugés, Francesc Ribera, Pere Tarrés i Claret, Àngel Badia i Josep Ballarà.

El 15 de gener de 1934, immediatament després de les eleccions municipals, les instal·lacions del diari van ser assaltades per uns incontrolats que causaren importants desperfectes al local, fet que va impedir durant uns dies la seva publicació.

A causa de la revolució del 19 de juliol del 1936, “El Pla de Bages” va ser confiscat pel POUM. Va reaparèixer el 14 de setembre, com a òrgan d’aquest partit. Desaparegué el juliol de 1937, com a conseqüència dels Fets de Maig i la persecució sistemàtica que va patir el POUM.

Durant aquesta etapa van col·laborar en el diari algunes de les persones més representatives d’aquest partit com ara Carles Costa Cadevall.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)