El motorisme

No hi ha constància de la implantació del motorisme a la ciutat de Manresa durant bona part de la República. Això no obstant, l’abril del 1936, la premsa es fa ressò de la iniciativa d’uns motoristes de constituir una Penya Motorista a la ciutat. Es pot dir, doncs, que aquesta activitat no arrelà a la ciutat fins després de la guerra civil.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)