La mort del president Macià vista des de Manresa

Taula de continguts

El president Francesc Macià i Llussà va morir el dia de Nadal del 1933, en ple exercici del seu càrrec. La seva figura carismàtica i llegendària constituïa un símbol inqüestionable de la voluntat d’afirmació nacional de Catalunya, alhora que transcendia l’àmbit estrictament partidista per esdevenir un fenomen de masses que afectava tots els sectors socials.

La popularitat de “l’Avi” –tal com de manera afectuosa i entranyable l’anomenava la gent- i l’estima de la què era objecte va fer que la seva mort fos molt sentida pel conjunt de la població. El seu enterrament va ser un dels més multitudinaris de la història de Catalunya.

Aquí podem veure com els diaris manresans reflectiren la notícia de la seva mort i quina fou la resposta de la ciutat de Manresa davant d’aquesta pèrdua tant important – i sobtada- per al país.

Ressò a la premsa

La informació al diari “El Dia”:

La informació al diari “El Pla de Bages”:

La informació al diari “Pàtria”:

Vídeos de testimonis

Josepa Prunés sobre la mort del President Macià
Data de l’entrevista: novembre del 2006
Rosa Prat i Ferrer sobre la mort del president Macià
Data de l’entrevista: maig del 2006
Josep M. Gasol i Almendros sobre la mort del president Macià
Data de l’entrevista: juliol del 2006
Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)