La premsa d’esports

Entre el setembre de 1935 i el març de 1936 va aparèixer el primer número de “Crònica d’esports, de Manresa i la seva comarca”. Tenia una tirada setmanal i s’editava a la Impremta Gutenberg de la Plaça d’En Creus. El principal redactor fou Francesc Perramon i Pla.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)