La premsa política i sindical

Taula de continguts

Resum

A més dels quatre diaris (vegeu “Els diaris”) que van apàreixer simultàniament durant la República –que venien a ser portaveus de diferents partits polítics-, cal esmentar l’existència de diverses publicacions d’àmbit políticosindical.

Les més importants eren: “Acció”, diari gratuït que era el portaveu d’Acció Catalana Republicana de la Comarca del Bages;  “Avançada”, portaveu de les Joventuts d’ERC; “Avant”, òrgan del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) de Manresa; “Defensa Obrera”, publicació de la UGT i Unió Socialista de Catalunya; “Front”, òrgan d’expressió del Bloc Obrer i Camperol de Manresa-Berga; “La Montaña Republicana”, mitjà d’expressió del Partit Radical de Manresa i Comarca; “Política”, setmanari que feia de portaveu d’Acció Catalana Republicana de la comarca del Bages; “El Trabajo”, portaveu de la CNT  de llarga trajectòria de persecució per part de les autoritats governamentals; i, finalment, “La Voz de Manresa” setmanari d’abast comarcal  proper al lerrouxisme.

A més dels quatre diaris (vegeu “Els diaris”) que van aparèixer simultàniament durant la República –que venien a ser portaveus de diferents partits polítics- i, a més també, del setmanari “El Trabajo” -òrgan de la CNT-, dins una selecció de la premsa política i sindical cal esmentar l’existència de diverses publicacions:

  • Acció”. Diari gratuït que era el portaveu d’Acció Catalana Republicana de la Comarca del Bages. Només van aparèixer sis números, del 13 al 18 de novembre de 1933, amb motiu de la campanya electoral de les eleccions a Corts del 19 de novembre. Fou dirigit per Josep Martí Farreras.
  • Avançada” era el portaveu de les Joventuts d’ERC. Probablement només publicà un número, el corresponent a l’1 de març de 1934. Era dirigit pel president dels Escamots d’Estat Català, Marià Homs, qui aquell mateix any abandonaria la política activa després dels Fets del 6 d’Octubre.
  • Avant” era l’òrgan del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) de Manresa, de periodicitat quinzenal, que va aparèixer l’11 de gener 1936. Se sentia continuador  continuador de “Front”.
  • Defensa Obrera”, publicació de la UGT i Unió Socialista de Catalunya, apareguda l’abril de 1934 i amb periodicitat mensual. Només en van sortir 5 números.
  • Front” era l’òrgan d’expressió del Bloc Obrer i Camperol de Manresa-Berga. Es va publicar del maig al setembre del 1934 i, en ser suspès arran dels fets del 6 d’octubre, ja no es va publicar més. Només en van sortir cinc edicions. El seu director era Jaume Armengol i Miserachs, més conegut amb el sobrenom de “Met”.
  • La Montaña Republicana”. Setmanari manresà. En la seva segona època, iniciada el 3 de setembre del 1932, fou l’òrgan del Partit Radical de Manresa i Comarca, seguidor d’Alejandro Lerroux. En la seva reaparició criticava la orientació que havia pres el diari “El Dia” i l’acusava que “por efecto de una maniobra burda pasó a ser el portavoz del partido de la Esquerra, dejando de ser el reflejo de todos los matices izquierdistas de esta ciudad”.
  • Política“, setmanari que feia de portaveu d’Acció Catalana Republicana de la comarca del Bages. Va aparèixer el setembre del 1930 i l’últim número conegut és del febrer del 1931. Fou el principal precedent d’”Acció”. Dirigit per Francesc Farreras i Duran, tenia com a redactors Fidel Riu Dalmau, Estanislau Vallès, Antoni Invers i Josep Martí Farreras.
  • El Trabajo”. Òrgan periodístic de la CNT. Va viure tres etapes diferents: del juny del 1922 al setembre del 1923; del maig del 1931 fins al setembre de 1934, on es defineix com a portaveu dels sindicats comarcals de la CNT-AIT; i la tercera, a partir del mes d’abril de 1937, en la qual s’autodefineix com a “órgano de la Federación Intercomarcal del Cardoner y alto Llobregat. CNT-AIT”. Escrit habitualment en castellà, també publicà alguns articles en català durant l’etapa de la ruptura dels sindicalistes de la CNT, en mans de qui quedà el periòdic, amb la FAI.

Hi escrivien Emilià Martínez, Marià Prat i altres destacats militants de la CNT al Bages.

  • La Voz de Manresa” era un setmanari d’abast comarcal, fundat el 1926, que el 1931 passà a anomenar-se “Semanario Republicano Radical” i fou proper al lerrouxisme. En fou director el liberal Josep Soler Agustench.

Documents

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1931-1933. L’alcalde de Manresa intercedeix davant el Capità General de Catalunya, per tal de que es pugui restituir el material d’impremta del periòdic anarquista incautat l’any 1923 pel Jutge militar d’aquesta capitania a l’inici de la dictadura de Primo de Rivera; una portada del periòdic “El Trabajo” on aborda la crisi laboral del sector tèxtil manresà.

Talls de veu

Testimoni: Emilià Martínez Espinosa (1901-1987)
Tema: “El Trabajo”
Data de l’entrevista: 17-01-1979

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)