El gas

Resum

El maig del 1930 s’inaugurà el local d’exposició i venda d’aparells de gas al Passeig de Pere III, mentre que l’entitat mantenia la seva seu social al carrer de Sant Miquel nº  33.

A finals de 1933, la fàbrica de Gas Manresa, situada a l’extrem del Passeig del Riu davant de l’antiga estació del ferrocarril de Manresa a Berga, oferia un consum de 70.000 metres cúbics mensuals de gas. El 1935, apareixia oficialment la raó social de Gas Mansana S.A.

El servei d’enllumenat públic amb gas canalitzat va ser inaugurat durant la festa major de l’any 1859. La fàbrica de gas era situada molt a prop del riu Cardener i de la zona de càrrega del  ferrocarril de Manresa a Berga, per on arribava el carbó que era el combustible bàsic per a fabricar gas.

 

Malgrat la competència amb la xarxa de distribució d’electricitat, la Fàbrica de Gas va continuar ampliant el subministrament de gas sobretot per ús domèstic sense deixar de banda l’enllumenat.

El maig del 1930 s’inaugurà el local d’exposició i venda d’aparells de gas al Passeig de Pere III, mentre que l’entitat mantenia la seva seu social al carrer de Sant Miquel núm.  33. A l’acte inaugural hi assistiren l’apoderat Pere Martí Julià i l’administrador Pere Gomis.

A finals de 1933, la fàbrica de Gas Manresa oferia un consum de 70.000 metres cúbics mensuals de gas. L’any següent, moria a Barcelona Josep Mansana i Tarrés, propietari de Gas Manresa i gerent de Catalana de Gas i Electricitat. El 1935, apareixia oficialment la raó social de Gas Mansana S.A.

 

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)