Els ajuntaments de la República

Taula de continguts

Per l’Estatut de Catalunya (1932), la Generalitat tenia competències sobre el règim municipal, i el Parlament de Catalunya va aprovar, en diferents fases, una llei municipal per la qual l’Ajuntament de Manresa havia de tenir vint-i-quatre consellers, elegits per sufragi universal, directe, igual i secret. L’alcalde era definit com a primer magistrat del poble i cap de l’administració municipal. A més, ostentava la representació de la Generalitat al municipi.

En el període comprès entre 1931 i 1936 hi va haver dos comicis per tal d’elegir els representants municipals (el 12-4-1931 i el 14-1-1934). Això no obstant, Manresa tingué sis alcaldes durant aquests cinc anys previs a la Guerra Civil.

Tres d’aquests batlles foren elegits democràticament (les dones no votaren fins el 1933): Joan Selves i Carner, Lluís Prunés i Sató i Francesc Marcet i Artigas. Tots ells militaven al grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Els altres tres foren l’oficial de l’exèrcit Luís Menéndez Maseras, Josep M. Servitje i Dalmau de la Lliga Catalana i Jeroni Ferrer i Roca d’Acció Catalana Republicana, que ocuparen interinament l’alcaldia de Manresa entre el Fets d’Octubre de 1934 fins a les eleccions del febrer de 1936.

Relació d’alcaldes i regidors del període de la República a Manresa

Alcaldes i regidors del període de la República a Manresa (1931-1936)

Alcaldes

Alcaldes democràtics

JOAN SELVES I CARNER (16-4-1931 / 3-7-1931)
LLUÍS PRUNÉS I SATÓ (3-7-1931 / 19-12-1932)
FRANCESC MARCET I ARTIGAS (19-12-1932 / 7-10-1934) i (19-2-1936 / 19-10-1936)

Alcaldes nomenats arran dels Fets del Sis d’Octubre

LUÍS MENÉNDEZ-MASERAS  (11-10-1934 / 14-5-1935)
JOSEP M. SERVITJE I DALMAU (14-5-1935 / 17-2-1936)

Alcalde interí

JERONI FERRER I ROCA (del 17 al 19 de febrer del 1936)

Regidors

Regidors del primer ajuntament republicà (16-4-1931)

Concentració Republicana

Joan Selves i Carner
Ramon Puig i Ball
Antoni Ribas i Grau
Agustí Soler Salat
Domènec Font i Portella
Francesc Mora i Mora
Salvador Reguant i Bou
Agustí Espinalt i Sanllehí
Antoni Costa i Blasi
Francesc Marcet i Artigas
Lluís Prunés i Sató
Emili Prunés i Sató
Ramon Sanz i Ibarz
Isidre Costa i Perramon
Joan Prat i Fabrés

 

Federació Regionalista

Josep Coll i Roca
Conrad Costa i Pons
Lluís Planas i Roca
Dídac Baget i Firmat
Jaume Fornells Figueras
Francesc Rubiralta Guitart
Josep Vives i Coll
Pere Vintró i Serret

 

Unió Administrastiva

Ramon Martí i Fius
Lluís Casasayas i Morera
Maurici Torras Basullas

 

Federació Social Republicana

Salvador Jubert i Oriol

 

Liberal independent

Domènec Escuder i Jané

 

Regidors del segon ajuntament republicà (gener del 1934)

Concentració Republicana d’Esquerres

Francesc Marcet i Artigas (ERC)
Ramon Sanz i Ibarz (ERC)
Joaquim Guitart i Serra (ERC)
Manuel Pagès i Soler (ERC)
Josep Terme i Ferrer  (ERC)
Mateu Espinalt i Bajona (ERC)
Lluís Vila i Galobart (ERC)
Josep Soler i Cabanes (ERC)
Ramon Casas i Pesarrodona (ERC)
Francesc Orriols i Basany (ERC)
Josep Flor de Lis i Geniquè (Unió Socialista de Catalunya)
Marcel·lí Font i Brunet (Unió Socialista de Catalunya)
Salvador Reguant i Bou (Partit Federal)
Antoni Bertran i Raurell (Partit Federal)
Vicenç Prat i Brunet (Acció Catalana Republicana) (*)
Josep Torra i Pujol (Acció Catalana Republicana)

(*) Serà substituït per Jeroni Ferrer i Roca el 10-4-1936

 

Lliga Catalana

Josep M. Servitje i Dalmau
Lluís Alegre i Recasens
Baldiri Vilalta i Sala
Pere Vintró i Sarret

 

Carlins

Josep Prat Piera
Domènec Prunés i Miquel

 

Radicals

Domènec Escuder i Janer
Francesc Quinqué i Altés

 

Documentació de les alcaldies. Documents emesos i rebuts pels alcaldes democràtics i la correspondència entre ells

Manresa. Anys 1931-1936. Actes de constitució de l’Ajuntament i relacions d’alcaldes i regidors.
Documents de l’alcaldia de Joan Selves.
Correspondència emesa per Joan Selves.
Correspondència adreçada a Joan Selves.
Correspondència entre el diputat Joan Selves i l’alcalde Lluís Prunés.
Correspondència entre el diputat i conseller Joan Selves i l’alcalde Francesc Marcet.
Documents de l’alcaldia de Lluís Prunés.
Correspondència emesa per l’alcalde Lluís Prunés.
Correspondència rebuda per Lluís Prunés.
Documents de l’alcaldia de Francesc Marcet.
Correspondència emesa per Francesc Marcet.
Correspondència rebuda per Francesc Marcet.
Alcaldia de Jeroni Ferrer i Roca.

Manresa. Anys 1931-1936. Actes de constitució de l’Ajuntament i relacions d’alcaldes i regidors.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Documents de l’alcaldia de Joan Selves.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Manresa. Abril del 1931. Documents de les primeres setmanes del govern de l’alcalde Joan Selves, entre els què cal destacar un comunicat sobre la proclamació de la República, les notes sobre els primers acords municipals que calia prendre (desposseir Ignasi Despujol del títol de manresà il·lustre, exigir responsabilitats als governs anteriors, comprar llibres per a les escoles…), l’acta sobre un arqueig extraordinari que es va fer a l’Ajuntament amb motiu del canvi d’alcalde, el refús dels passis gratuïts ofert per l’empresa d’autobusos Castellà i la proposició de nous noms de carrers i places: Avinguda del 14 d’abril, carrer de Fermín Galán i García Hernández i plaça de Francesc Macià.

Cal destacar també una carta de Joan Baptista Claret (com a secretari de l’alcalde Joan Selves) a Domènec de Bellmunt, secretari de Lluís Nicolau d’Olwer, ministre del govern republicà des del 16 d’abril.


Correspondència emesa per Joan Selves.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Cartes de Joan Selves i Carner adreçades al president Macià, Marcel·lí Domingo, al metge Puig i Ball, Joan Baptista Claret, Amadeu Hurtado i Aniceto León.


Correspondència adreçada a Joan Selves.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Correspondència adreçada a Joan Selves i Carner per part del president Francesc Macià, el governador civil, l’ecònom de la Seu Antoni Mestres, Francesc Casas Sala, l’entitat La Unió Mercantil de Manresa, Joan Jorba Rius (en què li diu que poden canviar les antigues banderes monàrquiques per les del nou règim republicà), Marià Calviño, els alcaldes de Barcelona, Sant Fruitós de Bages i Terrassa, diversos familiars, etc.


Correspondència entre el diputat Joan Selves i l’alcalde Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Any 1931. A les cartes es tracten les gestions que Joan Selves fa a Madrid en relació a diversos qüestions relacionades amb Manresa, entre les quals, la subvenció de les colònies escolars, el Grup Escolar Renaixença, l’escola de l’Ateneu, la caserna militar, la construcció d’una nova presó, el pas a nivell del carrer de Saclosa, la readmissió de treballadors de la Telefònica, etc.


Correspondència entre el diputat i conseller Joan Selves i l’alcalde Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1932-1934. Es tracten afers com el del pas a nivell del carrer de Saclosa, Correus, Hospital, etc. És especialment significativa la carta d’agraïment de Joan Selves a causa de la felicitació que ha rebut de Francesc Marcet pel fet d’haver estat nomenat conseller de la Generalitat de Catalunya.


Documents de l’alcaldia de Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1931-1932. Entre la documentació, cal destacar l’escrit de felicitació a Niceto Alcalá Zamora pel seu nomenament com a president de la República i el ban fet públic per l’alcalde Prunés arran dels Fets de l’Alt Llobregat


Correspondència emesa per l’alcalde Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1931-1932. De la documentació cal destacar la carta adreçada al president Macià sobre l’”estat intransitable” de la carretera de Manresa al Bruc, la tramesa a Lluís Companys de la subscripció al diari “La Humanitat” -del qual n’era director-, la tramesa de les respostes d’una enquesta a Domènec de Bellmunt, la felicitació al general Batet pel seu nomenament de cap de la Quarta Divisió militar i les cartes a Jaume Carner, Oriol Anguera de Sojo, a l’ecònom de la Seu Antoni Mestres i al secretari de Prunés, Joan Baptista Claret


Correspondència rebuda per Lluís Prunés.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1931 i 1932. Entre els documents, podem veure cartes d’Aniceto León, Farreras i Duran, Lluís Companys (com a director de “La Humanitat”), el general Domènec Batet, el governador Civil, Domènec de Bellmunt, l’alcalde de Barcelona, l’ecònom de la Seu Antoni Mestres, Leonci Soler i March (sobre la compra del solar on es volia construir el Grup Escolar Renaixença, que era de la seva propietat) el conseller Josep Tarradellas, el ministre d’Hisenda Jaume Carner, Oriol Anguera de Sojo, Tomàs Ramon Amat, l’Ateneu Obrer Manresà, La Unió Mercantil de Manresa, el regidor Salvador Reguant (en què li presenta la dimissió dels seus càrrecs), l’Associació del Ram d‘Alimentació i Drogueria (en què el nomenen soci d’honor), la Federació de Municipis Catalans, la vídua de Francesc Cuixart, el conseller Ventura Gassol, els directius de la fàbrica Pirelli de Barcelona (en què li comuniquen la mort a Milà del fundador de l’empresa), el conseller de Justítica Pere Comas, el ministeri  d’Hisenda en què informa que s’ha autoritzat l’emprèstit municipal i cartes de diversos particulars.


Documents de l’alcaldia de Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1932-1934. Documents de traspàs de poders entre els alcaldes Lluís Prunés i Francesc Marcet; l’acta del primer ple després de les eleccions del gener de 1934, una instància d’empleats municipals en què demanen la jornada intensiva i una nota informativa sobre el nom dels nous carrers de Manresa: Josep Arola, Joan Maragall, Josep Esteve i Seguí, Francesc Layret, Pere Armengou, Llibertat, Amadeu Vives, Camps i Fabrés, Barcelona, Eusebi Bertrand, Avinguda Pirelli i el doctor Martí i Julià.


Correspondència emesa per Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1932-1934. Cartes al president Macià, al president Companys, al conseller Ventura Gassol, a l’enginyer director de les Mines de Sallent i al tinent coronel de la caserna de Manresa, Emeterio Saz.


Correspondència rebuda per Francesc Marcet.

(Documents procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 1932-1934. Entre d’altres, es poden veure cartes del president Macià, el president del Casino de Manresa, l’econòm de la Seu Antoni Mestres, el general Batet, el capità de la companyia de la Guàrdia Civil de Manresa, el governador civil Claudi Ametlla i Eusebi Bertrand i Serra sobre la seva presa de possessió del càrrec d’alcalde.

També hi ha un telegrama de Joan Alavedra, secretari de Francesc Macià, en què respon a un escrit de Francesc Marcet en què s’interessava per la salut del President –que moriria pocs dies després-, i una carta del president Lluís Companys (del juny del 1934).

Cal destacar també una interessant carta de Tomàs Ramon Amat (enviada des de Tànger, on residia aleshores), una altra d’Antoni Mestres en què li demana que assisteixi a la benedicció de la Sala “Arxiu-Museu” de la Seu, i cartes de Domènec Latorre (de l’entitat “Pàtria nova”) -que li agraeix que Manresa hagi dedicat un carrer al Dr. Martí i Julià-, del cap de la Guàrdia Urbana Joan Massats en què ofereix els seus serveis el dia de la inauguració del Grup Escolar Renaixença, d’Antonieta Feliu i dels Minyons de Muntanya, en què l’informen que l’han fet soci honorari de l’agrupació d’Escoltes.

 

Alcaldia de Jeroni Ferrer i Roca

17-2-1936. Carta de Jeroni Ferrer i Roca al president de la Generalitat on li informa que ha estat elegit alcalde de Manresa. Dos dies després Francesc Marcet recuperaria l’alcaldia. (Document procedent de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Ressò a la premsa

Manresa. L’elecció de l’alcalde Joan Selves i Carner (16 i 21-4-1931)

Manresa. L’elecció de l’alcalde Lluís Prunés i Sató (3-7-1931)

Manresa. L’elecció de l’alcalde Francesc Marcet i Artigas (19-12-1932)

 

Manresa. La restitució de l’alcalde Francesc Marcet i Artigas (19-2-1936)

Manresa. L’elecció de l’alcalde interí Jeroni Ferrer i Roca (17-2-1936)

Manresa. L’elecció de l’alcalde Josep M. Servitje, nomenat arran dels Fets del 6 d’Octubre (14-5-1935)

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)