L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana

Taula de continguts

Entitat d’àmbit nacional fundada el 1889 amb l’objectiu de difondre l’ús i l’aprenentatge del català. D’entre les seves tasques cal destacar les subvencions a iniciatives particulars o col·lectives en pro de la llengua catalana, la creació de patronats per al sosteniment d’escoles i de les colònies escolars de vacances, la concessió de beques, la creació de càtedres, la celebració de concursos escolars de llengua  catalana, de geografia i història de Catalunya, l’organització de cursos de català, la creació de biblioteques escolars, com també l’edició de llibres escolars catalans i la millora del material docent.

El 1933 l’entitat tenia 7.813 socis arreu de Catalunya. El president de la delegació a Manresa era Joan Solernou Patrís.

Fotografies

Manresa. 4-2-1934. Local del Centre Excursionista de la Comarca de Bages. Repartiment de premis del Concurs d’Història de Catalunya, organitzat per la Comissió Delegada a Manresa de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Al centre de la foto, el regidor Vicenç Prat. A la seva dreta, Ramon Valls i Taberner, president del jurat.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)