El nou parc de bombers

Taula de continguts

En aquella època, el servei de bombers de Manresa depenia de l’Ajuntament i estava situat als baixos de la casa consistorial. Aleshores, els membres d’aquest servei no eren professionals i organitzaven torns per atendre les emergències ciutadanes. El juliol de 1929, l’Ajuntament va decidir la construcció d’un nou parc de bombers a la plaça dels Infants. Tanmateix, diversos problemes legals i burocràtics endarreriren –i encariren- les obres.

La situació es desencallà quan les noves autoritats republicanes inclogueren, dins l’emprèstit municipal de 1931, una partida per poder acabar les obres del parc de bombers. El nou edifici fou inaugurat el 10 de juliol de 1932 per l’alcalde Lluís Prunés, acompanyat pel regidor responsable de la Comissió d’Incendis Isidre Costa Perramon. Les dependències dels bombers estaven dividides en dos pisos. La seva cèntrica localització facilitava els desplaçaments dels bombers en els casos d’urgències. Aquest edifici va ser la seu del Parc de Bombers de Manresa durant molts anys, fins que el servei ha estat traslladat al seu actual emplaçament al Guix.

Durant la República, el parc de bombers va intensificar la renovació del material d’extinció d’incendis. Per exemple, el 1936 va adquirir un Chevrolet amb un dipòsit de 6.000 litres d’aigua.

Fins a l’any 1936, el sistema d’avís en cas de foc es feia mitjançant el toc de campanes de la Seu. A partir d’aquell any es substituí el sistema per una sirena d’alarma que s’instal·là al mateix parc de bombers.

Fotografies

10-7-1932. Manresa. Inauguració del nou parc de bombers, a la plaça dels Infants. Entre els assistents, cal destacar l’alcalde Lluís Prunés, els regidors Isidre Costa i Perramon (president de la Comissió d’Incendis), Francesc Marcet i Agustí Espinalt i el cap de bombers de Manresa, Josep Blasi.

Ressò a la premsa

Manresa. Inauguració del nou parc dels bombers (10-7-1932)

La informació als diaris “El Dia” i “Pàtria”:

Vídeos de testimonis

Joan Rius i Soler sobre el nou parc de bombers
Data de l’entrevista: maig del 2006
Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)