La premsa cultural i d’entitats

Taula de continguts

Resum

A Manresa, durant la República, a més de la revista “Ara” i del “Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages” s’editen un nombre considerable de publicacions per part de diferents entitats culturals de la ciutat, com ara: “Àmbit”, portaveu mensual de l’entitat Foment de la Sardana de Manresa; “Butlletí del Club Muntanyenc Manresà”; “Butlletí del Grup Excursionista Endavant”; “Butlletí. Minyons de Muntanya i estols de follets del Bages i Berguedà”, que més tard es diria només “del Bages”; “Llum”, portaveu del grup avantguardista “Orenetes” de la Federació de Joves Cristians de Catalunya de Manresa; “Revista”, portaveu de la Societat Coral “La Unió Manresana”; “Revista del Ateneo Obrero Manresano” i la “Revista de la Sociedad Coral Orfeònica Sant Josep”.

A Manresa durant la República, a més de la revista “Ara” i del “Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages” s’editen un nombre considerable de revistes o butlletins d’entitats culturals:

  • “Àmbit”. Portaveu mensual de l’entitat Foment de la Sardana de Manresa. Es van publicar 35 números, entre el maig del 1932 fins a la Guerra Civil.
  • “Butlletí del Club Muntanyenc Manresà”. Publicació trimestral editada entre el 1933 i el 1936.
  • “Butlletí del Grup Excursionista Endavant”. Apareix l’abril del 1933 i només se’n coneixen 3 edicions.
  • “Butlletí. Minyons de Muntanya i estols de follets del Bages i Berguedà”, que més tard es diria només “del Bages”. Publicació mensual que apareix fins el juliol de 1936.
  • “Llum”. Portaveu del grup avantguardista “Orenetes” de la Federació de Joves Cristians de Catalunya de Manresa. Es publiquen 7 números, entre el desembre de 1935 fins al juliol de 1936
  • “Revista”. Portaveu de la Societat Coral “La Unió Manresana”. De periodicitat mensual, va sortir durant els anys 1931 i 1932.
  • “Revista del Ateneo Obrero Manresano”, òrgan d’aquesta entitat. La darrera etapa d’aquesta publicació va del gener de 1928 a l’octubre de 1932.
  • “Revista de la Sociedad Coral Orfeònica Sant Josep”. Va sortir l’any 1928 amb el títol “Revista de la Sociedad Coral San José”. El darrer número que es troba a l’Arxiu Comarcal del Bages és del febrer del 1932.

Documents

(Document procedent de l’Arxiu Comarcal del Bages).

Any 1931. El director de la Societat Coral Orfeónica “Sant Josep” Josep Vilà Ortonobes, també conegut pel pseudònim “Àngel de Montserrat” en la seva intensa tasca literària, s’adreça a l’alcalde Selves per notificar-li la catalanització del nom de la revista que edita l’entitat.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)