La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa

Taula de continguts

Resum

La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, fundada el 1906, era la institució econòmica més important de la ciutat. La Cambra defensava els interessos dels comerciants i industrials. A més, també donava suport a iniciatives relacionades amb la formació dels ciutadans, especialment en el vessant tècnic i d’actualitat econòmica.

Poc abans de proclamar-se la República, la Cambra de Comerç de Manresa aplegava els 34 municipis del partit judicial amb caràcter obligatori. El ple de la Cambra es reunia mensualment. Durant  la República el president de la Cambra fou Jaume Sitjes i Riera, fabricant de teixits i filats de cotó, i el secretari general Castor Calviño.

La institució econòmica manresana més important durant la República fou la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa.

A finals de 1904 s’iniciaren gestions per a la instal·lació a Manresa d’una Cambra Oficial de Comerç. Les gestions, per part del diputat a Corts Sr. Leonci Soler i March  continuaren durant més d’un any. Finalment el 1906 es reuní  al Saló d’Actes de la Casa Consistorial, l’assemblea d’industrials i comerciants, per a constituir definitivament la “Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa”. L’acte fou presidit per l’alcalde de Manresa  Pere Armengou.

Les cambres de comerç feien de representants legals de comerciants i industrials davant els poders constituïts. La seva missió era defensar i fomentar els interessos dels seus representats.

Els anys vint la Cambra de Comerç donà suport a tot tipus d’iniciatives per tal de potenciar la indústria i el comerç a la comarca de Bages. També avalà les activitats docents de l’”Escola d’Arts i Oficis” i l’”Institut de Segona Ensenyança”.

En aquest temps, el vicepresident de la Cambra, Pere Oliveras Serra morí víctima d’un atemptat quan sortia de la seva fàbrica de filatures (Marquet) ubicada llavors al carrer Magnet.

Poc temps abans de la proclamació de la República, la Cambra de Comerç de Manresa aplegava els 34 municipis del partit judicial amb caràcter obligatori. El ple de la Cambra es reunia mensualment.

Als anys de la República el president de la Cambra fou Jaume Sitjes i Riera fabricant de teixits i filats de cotó i el secretari general Castor Calviño.

Coincidint amb la proclamació de la República, el Ram d’Alimentació i Drogueria es queixava del mal funcionament que, durant els anys anteriors, havia presentat la Cambra, per la seva poca eficàcia en la defensa dels interessos del seu col·lectiu. També criticaven la forma d’elecció dels representants.

L’agost de 1932, una vegada avortat el cop militar del general Sanjurjo, la Càmara Oficial del Comerç i Indústria de Manresa envià diversos telegrames de suport al President de la República, al President del Consell de Ministres i al President Macià, protestant pels lamentables fets, felicitant a les autoritats per llur fermesa en la defensa de les llibertats i manifestant la seva adhesió a la  República.

Documents

Manresa. La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa
(Document procedent de l’Arxiu Comarcal del Bages).

12-8-1932. Carta del president de la Cambra de Comerç, Jaume Sitjes, adreçada a l’alcalde de Manresa, Lluís Prunés, en la qual li fa saber el text dels telegrames que han enviat a diverses autoritats de condemna del cop d’Estat del general Sanjurjo.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)