Altres sindicats

Resum

A més de la CNT i la UGT, hi havia d’altres sindicats amb més o menys influència. Cal destacar especialment, la Unió de Rabassaires, un sindicat  que defensava els interessos dels pagesos no propietaris de la terra que treballaven, que reivindicava l’accés a la propietat dels rabassaires i recolzava la Llei de Contactes de Conreu aprovada pel Parlament de Catalunya.

Per això, la Unió de Rabassaires donà suport als Fets del 6 d’Octubre del 1934, les conseqüències dels quals comportaren un agreujament de la situació social al camp, tant al Bages com a altres comarques catalanes. El principal dirigent al Bages d’aquest sindicat fou  Nònit Puig.

També cal esmentar “El Ràdium”, sindicat dels contramestres del tèxtil i el Sindicat Autònom de Vetaires.

La Unió de Rabassaires

Sindicat agrícola que defensava els interessos dels pagesos no propietaris de la terra que treballaven. Segons el seu principal dirigent al Bages, Nònit Puig, calia “millorar el règim contractual de la terra”.

En aquest sentit, reivindicava l’accés a la propietat dels rabassaires (només a les comarques del Bages i Berguedà hi havia pendents més de 1.500 plets judicials per resoldre aquest tema), de manera pactada i prèvia compensació econòmica per als propietaris. Ara bé, davant l’actitud contrària a tota reforma per part dels propietaris anà radicalitzant les seves posicions. El maig de 1933 els propietaris realitzaren una assemblea al Teatre Conservatori on s’atacà durament al sindicat i al projecte de llei de contractes de conreu. Com a resposta, el 4 de juny, la Unió de Rabassaires del Bages reuní un gran nombre de pagesos a la plaça de braus Monumental de Manresa, lloc on exigiren l’accés a la propietat de la terra, com a única manera “d’ésser lliures”. Tot plegat, agreujat per les conseqüències del Fets del 6 d’Octubre de 1934, feu que la situació social al camp, tant al Bages com a altres comarques catalanes, esdevingués cada cop més tensa i difícil i contextualitza l’assassinat d’alguns propietaris rurals al començar la guerra civil.

El Sindicat autònom de vetaires

Sindicat d’ofici que tenia a Manresa uns 530 afiliats l’any 1934. El seu màxim dirigent era Isidre Casajoana que, al mateix temps ho era del Bloc Obrer i Camperol.

“El Ràdium”

Era el sindicat dels contramestres del tèxtil. L’any 1934 realitzà una vaga de gairebé tres mesos per tal de reivindicar un augment de salari i una assegurança de vellesa i d’invalidesa. Avui dia el consideraríem com un sindicat de quadres i càrrecs intermedis.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)