Portada

Aquest web tracta sobre la II República a Manresa (1931-1936) i ofereix nombrosos recursos gràfics i documentals d’aquest període:

  • més de 250 notícies o temes comentats, sobre la vida política, econòmica, cultural i social de Manresa i els personatges rellevants d’aquell moment (vegeu l’Índex de temes)
  • uns 1.300 documents de l’època, molts d’ells inèdits
  • més de 250 documents del col·leccionable “Els nostres papers a Salamanca”, penjat on-line, perquè tothom els pugui consultar
  • més de 400 reproduccions de notícies de la premsa manresana d’aquells anys
  • més de 600 fotografies i 6 curtmetratges de la Manresa republicana
  • prop de 170 fragments de vídeos de 25 testimonis que van viure l’època i ens l’expliquen
  • més de 40 talls de veu d’alguns manresans ja desapareguts, però que, abans de morir, van deixar gravat el seu testimoni d’aquells anys
  • 25 textos de gran interès sobre fets rellevants de l’època
  • més de 100 frases significatives de destacats republicans de la Catalunya central i que reflecteixen ben gràficament la realitat i els projectes d’aquella època

 

Segurament aquest constitueix un dels esforços més grans i innovadors que s’hagi fet mai en un municipi pel que fa a la recerca, agrupació i divulgació dels documents de l’època de la República.

Aquest nombrós volum d’informació apareix agrupat i classificat en temes i capítols per a facilitar-ne la recerca i la comprensió. Però per a treure el màxim rendiment del web, us recomanem consultar l’apartat: “Explicació del contingut del web”.

Aquest treball es va realitzar amb motiu del 75è aniversari de la proclamació de la II República, com una aportació sistemàtica i actualitzada des de l’escala local i/o comarcal que enriqueix el coneixement de la història global d’un període transcendental del segle XX, alhora que en facilita la seva comprensió i consulta mitjançant una utilització senzilla i pràctica de les noves tecnologies.

Igualment, també pot ser una eina útil per a l’alumnat de secundària a l’hora d’ampliar els continguts d’història d’aquest període (treballs de recerca, crèdits de síntesi, monografies…). I, per descomptat, per al públic en general, i als investigadors i persones interessades en l’estudi i divulgació de temes històrics. Per tant, creiem que aquest web, al posar a l’abast de tothom una sèrie de fonts primàries a vegades inèdites (documents, premsa, testimonis, imatges…), pot ajudar a obrir nous camins de recerca.

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)