L’Hospital de Sant Joan de Déu

Taula de continguts

Resum

El 19 de juny de 1932 s’inaugurava el Sanatori de Sant Joan de Déu, situat a la Culla, obra possible gràcies a una donació testamentària de l’industrial Francesc de Paula March i Muntada. Aquest establiment, dirigit pels Germans de Sant Joan de Déu, es dedicà a l’acolliment i cura d’infants víctimes de malalties infeccioses i deformacions físiques.

El 19 de juny de 1932 s’inaugurà el Sanatori de Sant Joan de Déu, situat a la Culla, obra que fou possible gràcies a la donació testamentària de l’industrial vetaire manresà Francesc March i Muntada. Aquest establiment, dirigit pels Germans de Sant Joan de Déu, es dedicà a l’acolliment i cura d’infants víctimes de malalties infeccioses i de deformacions físiques.

A l’acte d’inauguració hi van assistir el Bisbe Perelló; el germà Guillem Llop, provincial dels Germans Hospitalaris; el tinent d’alcalde Francesc Marcet i el director de l’establiment, Joan Soler, entre altres autoritats i personalitats civils i religioses.

Els primers estadants foren dotze nois vinguts de l’hospital homònim ubicat a Barcelona i un noi manresà cec. L’octubre del 1932 s’iniciaren les primeres operacions. Dos anys després s’inaugurà un consultori gratuït d’ortopèdia i de medicina infantil.

Per tal d’ajudar econòmicament al manteniment d’aquest centre hospitalari, es creà un sistema de subscripcions voluntàries entre la ciutadania. Això facilità la continuïtat de la seva tasca social, la qual es va veure greument afectada durant la guerra: a l’estiu del 1936, dos Germans de Sant Joan de Déu foren assassinats per elements extremistes d’esquerra i la resta dels seus companys, per la seva condició de religiosos, hagueren de fugir. L’any 1938, quan l’Hospital de Sant Andreu fou reconvertit en hospital militar, la seva secció quirúrgica fou traslladada al de Sant Joan de Déu, aleshores conegut com a Sanatori de La Culla, juntament amb els pacients corresponents que compartien l’edifici amb els nens ingressats. Al finalitzar la guerra s’anà normalitzant la situació. Amb el temps i les reformes sanitàries posteriors, l’antic edifici de Sant Joan de Déu s’ha convertit en la llavor de l’actual Hospital General de Manresa.

Fotografies

Manresa. 19-6-1932: imatges de la inauguració de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Entre les autoritats, el bisbe de Vic, Joan Perelló, el pare provincial de l’Ordre de Sant Joan de Déu, Guillem Llop i el tinent d’alcalde Francesc Marcet.

Els nens de l’Hospital, a la planta baixa de l’edifici.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)