“El Dia”

Diari manresà creat el 2 de desembre del 1929. Inicialment era l’òrgan de tots els republicans catalanistes i acabà essent el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Tingué la redacció i administració al carrer de Cirera fins el setembre del 1937 en què es traslladà al Passeig de Pere III. Es confeccionava a la Impremta Boixeda. Es publicà fins poc abans del final de la Guerra Civil. El seu tiratge mitjà era d’un miler d’exemplars diaris. Els seus directors foren Joan Baptista Claret, Joaquim Amat-Piniella, Antoni Invers, Josep Font i Cabanes i, a partir del novembre del 1936, Josep Martí i Farreras.

Entre els seus redactors i col·laboradors, a més dels noms esmentats (Amat-Piniella, per exemple, era un col·laborador habitual), cal assenyalar Miquel Arpa, Antoni Farreras, Francesc Farreras i Duran, Antonieta Feliu, Marcel·lí Font, Llorenç Perramon, Josep Maria Planes, Ferran Planes, Vicenç Prat, Antoni Ribas, Joan Selves, Lluís Soler i Terol, David Torrents Caus, Carles Costa i Vicenç Vilarasau.

L’Associació d’Amics d’’El Dia” vetllava per la bona marxa i orientació del diari. El maig del 1930 aquesta entitat elegia un consell d’Orientació i Administració, que estava format per Joan Baptista Claret, Isidre Costa, Antoni Esteve, Francesc Juanola, Francesc Orriols, Baldomeu Riu, Marià Rius, Joan Selves i Josep Torra. Més endavant un nou consell d’orientació quedaria integrat per Aniceto León, Ramon Sanz, Francesc Marcet, Vicenç Vilarasau, Josep Manyoses, Estanislau Cases, Jaume Orriols, Francesc Orriols i Antoni Invers.

Arran dels fets del Sis d’octubre de 1934, el diari fou suspès. Va reaparèixer el 18 d’octubre, però l’endemà mateix va tornar a ser suspès per un espai de gairebé tres mesos. També fou suspès entre el 15 i el 31 de maig del 1935 i multat amb cinc-centes pessetes, un import que s’aconseguí de recaptar gràcies a una subscripció popular. Durant tot el Bienni de dretes va ser molt censurat.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)