El mercat

Taula de continguts

Resum

La construcció d’un mercat  feia temps que es demanava degut al desenvolupament del comerç i la manca d’higiene i de condicions de les diverses parades de fruites i viandes que, a més, embrutaven el terra de diversos carrers i places de la ciutat.

L’Ajuntament de Manresa aprovà, el desembre del 1931, un dictamen de la Comissió de Places i Mercats que proposava regular la venda ambulant tant pel que fa al lloc com els horaris. El 1935, la Comissió de Govern Municipal va prendre l’acord de fixar els divendres com a dia per a la venda ambulant. Malgrat això, el projecte de construcció d’una plaça de mercat no s’acabà materialitzant.

Pel que feia al mercat dominical, durant la República hi va haver força denúncies per part de l’Associació de Dependents de botigues obertes en diumenge. Malgrat tot, la pràctica dels descans setmanal no es complia, això provocà la trencadissa de vidres d’alguns comerços per part d’alguns dependents a finals de l’any 1935. La qual cosa comportà que tanquessin els comerços els dies de festa.

La construcció d’un mercat per a la ciutat de Manresa feia temps que es demanava a causa al desenvolupament del comerç i l’expansió de la ciutat. La brutícia que generaven, la manca d’higiene i de condicions de les diverses parades de fruites i viandes per diversos carrers i places de  Manresa justificava aquesta petició.

Mentre, en relació a aquesta proposta, la principal preocupació del Ram de l’Alimentació i de l’Associació de Dependents del Comerç i la Indústria s’orientava cap a la competència deslleial per la desavinença d’horaris amb la resta de comerços, ja que era tradició a la ciutat que el diumenge fos dia de mercat.

L’Ajuntament manresà aprovà, el desembre del 1931, un dictamen de la Comissió de Places i Mercats que proposava regular la venda ambulant tant pel que fa al lloc com els horaris. Així, s’habilità la Plaça de la Independència per a finalitats comercials.

A l’any sobre, es demana a l’Ajuntament la construcció d’una plaça-mercat per “acabar amb el depriment espectacle d’un mercat quotidià que comença a la plaça Gispert escampant per tot aquest trajecte tots els residus propis d’un mercat a l’aire lliure”.

El 1935 el problema encara no estava resolt. Malgrat la pressió de diversos sectors per tal de construir la plaça de mercat, el projecte no s’acabà materialitzant. Això no obstant, pel que fa la venda ambulant, l’agost del 1935, la Comissió de Govern Municipal va prendre l’acord de fixar el divendres de cada setmana com a dia en què es permetria fer-ho a la plaça de Cots i als Docs.

(Vegeu també El descans dominical)

Fotografies

Manresa. Anys 30. Parada de mercat a La Plana de l’Om.

Talls de veu

Testimoni: Àngel Servet i Martí (1920-1989)
Tema: El mercat del dilluns
Data de l’entrevista: 25-09-1978

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)