La premsa religiosa

Taula de continguts

Resum

Entre les publicacions religioses que s’editaven a la Manresa del temps de la República, cal esmentar: “Ave Maria” que, escrita en castellà, arribà a tenir una notable difusió per tot Catalunya; “Manresa. Revista de Ejercicios Espirituales”, que tenia la redacció a Manresa, però l’administració era a Bilbao; “Revista Mariana”;  i”La veu del Pare”. També cal esmentar els fulls de diverses comunitats religioses com la “Fulla Antoniana” i els fulls dominicals de les tres parròquies manresanes. Totes aquestes publicacions foren prohibides a l’esclatar la guerra civil.

Entre les publicacions religioses de Manresa del temps de la República, cal esmentar les següents:

  • “Ave Maria”. Arribà a tenir una notable difusió  per tot Catalunya (al voltant dels 13.000 exemplars mensuals). S’edità des del 1924 fins el juliol de 1936. L’esclat de la guerra i la revolució consegüent marcaren el final d’aquesta publicació a Manresa (tornà a sortir a partir del 1941 però ja a Barcelona).

La redacció i l’administració era a Casa Caritat i s’imprimia a la Impremta Vives. El director era mossèn Manuel Marsenyach i l’autor de moltes il·lustracions era Joan Vilanova i Roset. Entre els col·laboradors, cal citar els religiosos Pere Llehí, Valentí Morell, Benvingut March, Joaquim Cornet, i Joan Ferrer.

  • Manresa. Revista de Ejercicios Espirituales“, que es va publicar entre els anys 1925 i 1936. La redacció era a Manresa, però l’administració tenia la seu a Bilbao.
  • Revista Mariana” (1914-1932)
  • La veu del Pare” (1933-1936)

També cal esmentar els fulls de diverses comunitats religioses com la “Fulla Antoniana” (1902-1936) i els fulls dominicals de les tres parròquies manresanes (Nostra Senyora del Carme, Santa Maria de la Seu i Sant Pere Màrtir). Totes aquestes publicacions foren prohibides a l’esclatar la guerra civil. A la postguerra franquista les que tornaren a sortir ho hagueren de fer en castellà.

Documents

(Document procedent de l’Arxiu Comarcal del Bages).

ANY 1931. Portada del butlletí mensual de les germanes Carmelites de la Caritat “Mi Colegio”, amb un article que alerta del perill de la imposició de l’escola única i laica en detriment de les escoles catòliques.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)