Guitart, Josep Mossèn

Taula de continguts

Biografia

(Manresa 1864 – 1935)
Sacerdot, historiador, geòleg i científic. Estudiós i divulgador.

Cursà estudis primaris al col·legi Sant Ignasi. Obtingué el grau de Batxillerat a Reus el 1881. Aquest mateix any ingressà al Seminari de Vic. Cantà la seva primera missa el 1888. De retorn a Manresa fou vicari de la Parròquia del Carme. El 1925 fou nomenat canonge de la Seu.

Formà part, amb Antoni Esteve i Oleguer Miró, de la fundació del Centre Excursionista de la Comarca de Bages. En el si d’aquesta institució feu estudis científics de Topografia, Botànica, Geologia i Història. En el Primer Congrés Excursionista Català, celebrat a Lleida l’any 1911, presentà un acurat estudi titulat “Bases per a la delimitació de les Comarques Catalanes”.

La seva obra més extensa és la Biografia del Rnd. Fra Francesc Guitart i Riera, caputxí exclaustrat (1911).

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)