Costa i Blasi, Antoni

Taula de continguts

Biografia

Mercer.

Membre de la Junta de Govern Republicana Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931. Regidor i President de la Comissió de Places i Mercats del primer ajuntament republicà (1931).

President de la Creu Roja de Manresa durant tot el període republicà. El 1933 impulsà la creació de la secció de Creu Roja Joventut.  Fou depurat per les autoritats franquistes. Això no obstant, a l’any 1940, li van lliurar la medalla d’or de l’entitat.

Promogué diversos actes per tal de recaptar fons per tal de millorar la penosa situació econòmica de l’Hospital de Sant Andreu.

(Vegeu també La Creu Roja)

Fotografies

Manresa. 3-12-1933: Festa del lliurament d’una bandera a la secció infantil de la Creu Roja, al local de l’entitat.

Antoni Costa i Blasi (a l’esquerra de la fotografia) presidint unes competicions esportives. Al seu costat, el regidor Agustí Espinalt i Sanllehí.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)