Costa i Perramon, Isidre

Taula de continguts

Biografia

Membre d’Acció Catalana. Membre de la Junta de Govern Republicana Provisional de Manresa, del 14 d’abril de 1931. Regidor del primer ajuntament republicà (1931). President de la Comissió de Cultura i de la Comissió d’Incendis, tingué un paper destacat en la construcció del nou Parc de Bombers de la ciutat.

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)