Acció Popular Catalana

Taula de continguts

 

Era la secció catalana de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), el partit proper a l’extrema dreta, liderat per Gil Robles, i radicalment contrari a les reformes dels governs republicans de centre-esquerra. Es formà a Manresa el gener de 1934, tot i que no començà a funcionar efectivament fins al cap d’un any. S’organitzà en tres seccions: masculina, femenina i de joventuts, tot i que la seva incidència fou més aviat escassa.

Alguns dels seus fundadors a Manresa provenien de la Lliga Catalana, com ara l’empleat de banca Joan Ferrer Alsina i el comerciant Isidre Vall-llossera Clarà. El president era l’industrial Manuel Carrera Tàpies. Altres membres importants foren el també industrial Miquel Cura Janeras i el metge Isidre Alabern Vinyals, els quals serien assassinats al començar la Guerra Civil.

L’1 de juny de 1935, Acció Popular feia sortir el diari “La Pàtria”, que esdevindria el seu portaveu a Manresa. A les seves pàgines es poden llegir afirmacions i col·laboracions properes al feixisme italià de l’època: antisemitisme, defensa d’un règim autoritari, basat en el catolicisme i el corporativisme. Tot plegat significava qüestionar l’existència de la República democràtica.

Talls de veu

Testimoni: Àngel Servet i Martí (1920-1989)
Tema: La proclamació de la República a Manresa
Data de l’entrevista: 28/09/78

Buscar a tot memoria.cat

La República a Manresa en un clic (1931-1936)