Bibliografia

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República (1931-36).  Volum I.  Manresa: Parcir, 1990 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa)

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República (1931-36).  Volum II.  Manresa: Parcir, 1991 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa)

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi ; GASOL, Pere. La Guerra Civil (1936-39). Història gràfica de Manresa,  Volum I.  Manresa: Parcir, 1992 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa)

ALOY, Joaquim ; FONS, Ramon ; GASOL, Pere. La Guerra Civil (1936-39). Història gràfica de Manresa,  Volum II.  Manresa: Parcir, 1993 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa)

COMAS, Francesc. 150 anys d’una institució. Casa Caritat. Manresa 1859-2009. Manresa: Fundació Cots, 2009.

GARCIA CASARRAMONA, Gal·la. L’Orde hospitalari de Sant Joan de Déu. 75 anys a Manresa (1932-2007). Manresa: Germans de Sant Joan de Déu. 2007.

GUERRERO SALA, Lluís. La Clínica Sant Josep. Un compromís amb Manresa (1929-2011). Manresa: Col·legi Oficial de Metges, 2011.

TORRAS SERRA, Marc.  Un hospital de 750 anys. Hospital de Sant Andreu de Manresa. Manresa: Zenobita, 2010.

ROTLLAN, Armand.   La sanitat a Manresa, 1876-1976. Manresa: Centre d’Estudis del Bages. Angle Editorial, 1998.

 

WEBS

ALERT, Josep. Cens de refugiats a Manresa durant la Guerra Civil. Els protagonistes d’una història oblidada. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2015.

ALOY, Joaquim ; BASIANA, Jordi ; GASOL, Pere. La República a Manresa en un clic (1931-1936). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2006 (revisió 2010).

ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere. Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2002 (revisió 2012).

ALERT, Josep ; PARCERISAS, Conxita ; PONS, Joan Albert. Cens de manresans privats de llibertat. Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975).  Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2012.

ALOY, Joaquim ; BASIANA, Jordi ; CASTILLA, Pep ; GASOL, Pere ; LUJÁN, Oriol. El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2011.

ALOY, Joaquim. Joaquim Amat-Piniella. Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2004 (revisió i ampliació 2010).

ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere. Les repressions de la guerra i la postguerra a Manresa. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2008.

ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere. Els bombardeigs franquistes a Manresa (1938-39). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2005 (revisió i ampliació 2008).

ALOY, Joaquim. Entrevista a Tomas Mercadal. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2014.

BOTIFOLL BENASAT, Carme. Cens de depurats pel franquisme a l’Ajuntament de Manresa. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2018

GARCIA COMAS, Joaquim. Recuperació d’una entrevista a l’arquitecte municipal Pere Armengou Torra. Manresa, 2007 (renovació 2009).

PARCERISAS, Conxita. Les dones manresanes: guerra civil i repressió. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa.

PARCERISAS, Conxita ; FONT, Lluïsa. Blog Manresanes que han fet història. Premi Regió 7 de Comunicació 2017.

SERRA, Joan Maria. Els mestres de la República a Manresa. Trajectòries, pedagogies i depuracions. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2012.

Els morts de la Guerra Civil a Manresa (1936-1939). Manresa, 2006.

Vivències del temps de la Guerra a Manresa (1936-39). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2014.